PTC Creo Layout
PTC Creo Layout

 

 

PTC Creo® Layout™

Бързо създаване на концептуални 2D конструкции и тяхното повторно използване като основа за 3D модели

За първоначалните концептуални инженерни конструкции, много фирми използват 2D CAD инструменти, които им предоставят правилното количество скорост и гъвкавост, за да се направят промени, докато проучват множество алтернативни конструкции. Независимо от това, когато конструкцията започне да се развива, предимствата на 3D твърдотелното моделиране стават все по-ясни. Фирмата може в крайна сметка да желае 3D твърдотелни модели като свои окончателни конструкции, но все още да не иска да жертва бързината и гъвкавостта, която предлага 2D CAD в ранната фаза на концепцията.

Предлага се във вариант като отделен независим 2D CAD продукт, така и като по-евтин модул работещ на Creo Design Essentials.

 

Свали брошура от тук.

Creo Layout: 2D CAD Software

Enable multiple users to work on the same design, have control over entities you want to drive 3D designs with, and clearly understand the impact of 2D changes to 3D models.