CAM

Тази секция се отнася до CAM PTC Creo модулите. Това са приложения, които работят над CAD моделиера в направление технология и производство (цифрово програмиране, инструментална екипировка, др.).