MATHCAD PRIME
MATHCAD PRIME

Mathcad Prime 4.0 Logo

Един продукт за инженерни и математически пресмятания.

Софтуерът за технически изследвания на PTC, Mathcad®, е много популярен сред организациите, които се занимават с разработване на нови продукти, независимо от техния размер, както и от промишлените компании, тъй като съчетава надеждни, силни функции с уникален, лесен за използване графичен интерфейс. Освен това, той използва предимството на стандартните математически символни обозначения. Конструкторите използват Mathcad като електронна дъска, която позволява изписването на формули и текст на екрана. Mathcad проверява за грешки в изчислението, извършва преобразувания на мерни единици, и при поискване, да представя сложни изчисления, които включват всичко от най-трудни цифрови до символни изрази, векторна и метрична обработка и решаване на диференциални уравнения.

Mathcad предлага много други възможности, които са много полезни за конструкторите и инженерите, вклчютело директна връзка с Creo  за обвързване на изчисленията с конкретен 3D модел, както и интерфейси към няколко други CAD системи. Може да показва в различни математически формати, предлага разнообразие от вградени оператори, изпълнява IEEE присъщи изчисления и използва богата гама графични и функции за визуализация. Поддържа също богат набор от специализирани библиотеки за механични, електрически и строителни приложения, и предлага разширения за анализ на данни, обработка на сигнали и други аспекти.

 

Mathcad Prime 4.0 – състои се от пълна комерсиална версия и олекотена безплатна версия, известна като Mathcad Express.

Mathcad Express – олекотена безплатна версия. Свали от тук:

PTC Mathcad Express ;

Mathcad Prime 4.0 се предлага като:

  1. Вечен заключен или плаващ лиценз;
  2. Едногодишен заключен или плаващ лиценз;

Свали безплатни добавки към Mathcad за създаване на директни връзки с различни CAD пакети:

Свали брошура от тук на български за Mathcad, а от тук за Prime 4.0.