CAD

Тази секция се отнася до CAD PTC Creo модулите. Това са приложения, които работят над CAD моделиера и разширяват неговите възможности в направление работа с големи сглобени единици, електротехника, електроника, инженерен дизайн, реинженеринг и др.