Кампания Refresh за PTC Creo 10.0

Кампания Refresh: ако разполагате с Creo постоянни лицензи, които са без активна техническа поддръжка, можете да ги трансферирате до нови Creo 10.0 абонаменти лицензи с активна техническа поддръжка.

Стойността на такава замяна се пресмята индивидуално за всеки клиент и е в зависимост от това, колко лиценза имате/искате да надградите, какви са те по вид, брой и тип на допълнителните модули. Годините без поддръжка не са от значение. Можете да трансферирате един, няколко или всички Ваши Creo лицензи.

Кампанията е в сила до 30-ти септември 2024 г.

Пишете ни или ни се обадете.

Надстройки