Reactivate: Creo

Reactivate: Creo - трансфер (прехвърляне) на стари извън активна поддръжка Creo лицензи към нови лицензи с активна поддръжка по линия на PTC Subscription и работа с последна версия - 8.0.

Тази програма се отнася до съществуващи потребители, които работят на стари версии на Creo или Pro/ENGINEER, използват постоянни (вечни) лицензи, които са извън техническа поддръжка.

Този трансфер на стари и без поддръжка (Pro/ENGINEER и Creo) към нови лицензи с поддръжка и възможност за работа с Creo 7.0 и Creo 8.0, като сумата ще бъде по-малка от стойността на нов лиценз, с точно -16%.

Кампанията е в сила до 24.декември.2021 г.

Надстройки