PTC Creo 9.0 промоционална кампания Reactivate: Creo

PTC Creo 9.0 промоционална кампания Reactivate: Creo - трансфер (прехвърляне) на стари извън активна поддръжка Creo лицензи към нови лицензи с активна поддръжка по линия на PTC Subscription и работа с последна версия - 9.0.

Тази програма се отнася до съществуващи потребители, които работят на стари версии на Creo или Pro/ENGINEER, използват постоянни (вечни) лицензи, които са извън техническа поддръжка.

Този трансфер на стари и без поддръжка (Pro/ENGINEER и Creo) към нови лицензи с поддръжка и възможност за работа с Creo 7.0, Creo 8.0 и Creo 9.0, като сумата ще бъде по-малка от стойността на нов лиценз, с точно -16%.

Кампанията е в сила до 31.март.2023 г.

Надстройки