PTC Creo 9.0 промоционална кампания BOGOHO

PTC Creo 9.0 промоционална кампания BOGOHO

Buy one get one 50% discounted - Вземете един абонаментен лиценз на PTC Creo 9.0 от посочените конфигурации и получете втори абонаментен лиценз на половин цена! 

Пример: 2 х Creo Design Essential

1 х Creo Design Essentials (заключен/стационарен) лиценз = 2 780,00 USD.

Вторият Creo Design Essentials (заключен/стационарен) лиценз ще бъде на половин цена, а именно: 1 390,00 USD.

Общо двата лиценза ще бъдат: 2 780,00 USD + 1 390,00 USD = 4 170,00 USD (вместо 5 560,00 USD, спестявате - 25%).

Промоционалната кампания е в сила за следните продукти и е валидна до 31-ви март 2023 г.:

Creo Design Essentials –Locked
Creo Design Essentials -Floating
Design Essentials + AAX+ Prismatics -Locked
Design Essentials + AAX+ Prismatics -Floating
Creo Design Advanced
Creo Design Advanced
Creo Design Advanced Professional
Creo Design Premium
Creo Design Premium Professional
Mathcad Professional -Individual
Mathcad Professional -Floating
Mathcad Professional -Floating 5-Pack
Creo Elements/Direct Drafting
Creo E/D Modeling (also enables Drafting)
Creo E/D Sheet Metal Productivity Package
Creo E/D Machine Design Productivity Package

 

При интерес да се сдобиете с качествени CAD/CAM И MATHCAD продукти се свържете с нас на Victor.Mitov@kontrax.bg и 0888447721

Надстройки