Creo Design Advanced

Creo Design Advanced

Creo Design Advanced


Пакетно предложение от плаващ (мрежови) лиценз и техническа поддръжка с продължителност на лиценза и поддръжката от една година. Това е базовият пакет на Creo. Включва в себе си пълната функционалност на:

моделиера Creo Parametric Essentials, както и всичките модули от по-долу. 

Съдържа в себе си изцяло по-предния пакет Creo Design Essentials с добавени два нови модула, Advanced Assembly Extension и Prismatic and Multi-Surfaces Milling Extension .

Модули в пакета:

Collaboration Extensions for Inventor and SolidWorks

Simulation Elite (Linear Structural Analysis)

Flexible Modeling Extension

Design Exploration Extension

Piping and Cabling Extension

Render Studio Extension

Intelligent Fastener Extension

Advanced Framework Extension

Legacy Data Migration Extension

Human Factors Extension

Human Factors Analysis Extension

Mathcad Express

Advanced Assembly Extension

Prismatic and Multi-Surfaces Milling Extension

Купете от тук: Creo Design Advanced .