Creo Design Essentials

Creo Design Essentials

Creo Design Essentials
Пакетно предложение от плаващ (мрежови) лиценз и техническа поддръжка с продължителност на лиценза и поддръжката от една година. Това е базовият пакет на Creo. Включва в себе си пълната функционалност на:

моделиера Creo Parametric Essentials, както и всичките модули от по-долу:

Collaboration Extensions for Inventor and SolidWorks

Simulation Elite (Linear Structural Analysis)

Flexible Modeling Extension

Design Exploration Extension

Piping and Cabling Extension

Render Studio Extension

Intelligent Fastener Extension

Advanced Framework Extension

Legacy Data Migration Extension

Human Factors Extension

Human Factors Analysis Extension

Mathcad Express

Купете от тук: Creo Design Essentials