PTC-Creo-EZ Tollerance Extension

PTC-Creo-EZ Tollerance Extension

PTC Creo® Tolerance Analysis Extension Powered by CETOLTechnology

Анализиране на отклоненията и вариациите на геометрията

С PTC Creo Tolerance Analysis Extension (TAE) powered by CETOL Technology инженерите по конструирането получават мощни възможности за анализ на отклоненията в рамките на тяхната среда за конструиране. Можете лесно да анализирате, визуализирате и вниквате в натрупаните геометрични отклонения и вариациите в размерите, които оказват влияние върху вашата конструкция.

Изтеглете брошура.