CREO
CREO

PTC Creo Parametric е мащабируемо, оперативно съвместимо параметрично решение за максимално увеличение на иновациите, подобряване на качеството на 3D конструирането на продуктите и предоставяне на по-добро съотношение „време-стойност“. Софтуерът ви помага бързо да предоставите най-точните цифрови модели с най-високото качество. В допълнение към това, цифровите модели с висока прецизност имат пълна асоциативност, така че промените в продукта, направени където и да е, актуализират резултатите навсякъде. Това най-важното, за да се постигне доверие в цифровия продукт, необходимо преди инвестиране на значителни капитали в доставката на материали, производствените възможности и обема на производството. С богата библиотека от CAD, CAM, и CAE разширения PTC Creo Parametric има способността да се развива, така, както се трябва да се развиват вашият бизнес и разработка на продукти.

Creo Parametric е общо наименование за фамилията от Creo продукти. В основата е 3Д CAD моделиера наречен Creo Design Essentials върху когото се разполагат допълнителни специализирани Creo модули в професионалните направления CAD/CAM/CAE. Те работят като приложения върху основата Creo Design Essentials, защото не са самостоятелни програми (stand alone), а са апликации (adds-on extensions).

Creo Design Essentials и всички допълнителни модули се продават единствено и само като абонамент (subscription/lease) за една година (или две или три години) в пакет от лиценз и техническа поддръжка, като двата компонента са неразделни. Следва продължаване на абонамента. 

Creo Design Essentials се предлага както във вариант на заключен (стационарен) лиценз, така и в мрежови (плаващ) лиценз. За отделните модули са валидните следните възможности: за някои има опция клиента да предпочете заключен или мрежови лиценз, за други не е предвиден такъв избор и те са или само заключени или са само плаващи лицензи.

Срещу всеки заключен (стационарен лиценз) на Creo Design Essentials всеки клиент получава аналогичен лиценз за официална домашна инсталация. Срещу всеки плаващ (мрежови) лиценз на Creo Design Essentials всеки клиент получава два аналогични лиценза за официална домашна инсталация.

  • Всеки закупен лиценз на Creo Design Essentials идва с включен безплатен лиценз на модула за самообучения Creo eLearning отварящ се през вградения в продукта бразуер.
  • Достъп до безплатно зареждане на библиотеки със стандартизирани детайли и елементи в 3Д вид в библиотеки предоставяни в неутрални 3Д CAD файлови формати или директно във формат на Creo,  достигани през вграденият в моделиера интернет браузер, повече от 35 милиона.

Какво включва 3Д/2Д моделиера Creo Design Essentials:

От 01.януари 2019 г. Creo се предлага в следните пакетни предложения:

Creo Design Essentials - това е фундаменталната част на Creo, включваща 3Д моделиера Creo Essentials и редица от допълнителните модули. В следващите пакети различното е увеличеният набор от допълнителни модули.

Кои са допълнителните модули, които са част от минимума при покупка Creo Design Essentials (пакет):

Collaboration Extensions for Inventor and SolidWorks

Simulation Elite (Linear Structural Analysis)

Flexible Modeling Extension

Design Exploration Extension

Piping and Cabling Extension

Render Studio Extension

Intelligent Fastener Extension

Advanced Framework Extension

Legacy Data Migration Extension

Human Factors Extension

Human Factors Analysis Extension

Mathcad Express

Creo Design Essentials Brochure (English) - свали брошура.

Creo Design Advanced

Creo Design Advanced Plus

Creo Design Packages

Какво ново в Creo Essentials 8.0:

Creo 8 is here!

Register for the webinar to be updated on all the latest that Creo has to offer.

 
 

Какво ново в Creo Essentials 7.0:

New in Creo 7.0

Product design is constantly changing and so should your CAD software. Creo 7.0 has breakthrough innovations in the areas of generative design, real-time simulation, multibody design, additive manufacturing, and more! With Creo 7.0, you will be able to design the most innovative products faster than ever before, keeping you on the cutting edge of product design and ahead of your competition.


With Creo 7.0, PTC amply demonstrates its skill at adding compelling new features to an already-robust tool set using smart partnerships to extend its capabilities even further. Read the PTC Creo 7.0 review by Develop 3D.

TOP ENHANCEMENTS IN CREO 

Generative design

Creo Generative Topology Optimization extension automatically creates innovative product designs based on engineering requirements. Reduce development time and expense with high-quality, lower-cost, manufacturable designs.

LEARN MORE 

Real-time simulation

Creo 7.0 introduces Fluid Flow Simulation to Creo Simulation Live. Built specifically for designers, the software gives you real-time Fluid Flow Simulation capabilities directly integrated within your Creo environment. Creo 7.0 also introduces UI enhancements and improved workflows to increase your productivity.

LEARN MORE 

Multibody design

New multibody design workflows allow you to separately manage, visualize, and design geometric volumes. These new workflows empower you in the areas of generative design, additive manufacturing, and simulation.

 

Additive manufacturing and CAM

Creo 7.0 features improvements to the Creo Additive Manufacturing Extension. You can now add lattices based on the Delaunay algorithm. New computer-aided manufacturing (CAM) capabilities include support for Swiss-type machines as well as usability enhancements.

LEARN MORE 

Core productivity enhancements

As with every release, Creo 7.0 contains significant core productivity enhancements to help you design better products faster. New capabilities include an enhanced draft tool, improvements to 2D Mirror, multiple UI improvements to the Sketcher tool, and more! These capabilities make Creo more intuitive and easier to use, allowing every user to be more productive.

Enhancements in CREO

 

Новини
CAD

PTC Creo модули за конструиране

CAM

PTC Creo модули за производство

CAE

PTC Creo модули за инженерни анализи

PTC Creo пакетни предложения

PTC Creo пакетни предложения

Creo 9.0, 8.0 & 7.0 сертифициран хардуер

Creo 9.0, 8.0 & Creo 7.0 сертифициран хардуер за работа с продукта.

PTC Creo 9.0 промоционална кампания BOGOHO

PTC Creo 9.0 промоционална кампания BOGOHO

PTC Creo 9.0 промоционална кампания Reactivate: Creo

PTC Creo 9.0 промоционална кампания Reactivate: Creo - трансфер на стари извън активна поддръжка постоянни PTC Creo CAD/CAM/CAE лицензи към нови PTC Creo CAD/CAM/CAE лицензи с активна поддръжка по линия на PTC Subscription и работа с последна версия - 9.0.

Запази час за онлайн среща.

Запази час за онлайн среща.

PTC Creo 9.0 промоционална кампания Knockout 30

PTC Creo 9.0 промоционална кампания Knockout 30

Вземи PTC Mathcad с -25% отстъпка

Вземи PTC Mathcad с -25% отстъпка по PTC програма Cyber.