Creo software
Creo software

PTC Creo Parametric е мащабируемо, оперативно съвместимо параметрично решение за максимално увеличение на иновациите, подобряване на качеството на 3D конструирането на продуктите и предоставяне на по-добро съотношение „време-стойност“. Софтуерът ви помага бързо да предоставите най-точните цифрови модели с най-високото качество. В допълнение към това, цифровите модели с висока прецизност имат пълна асоциативност, така че промените в продукта, направени където и да е, актуализират резултатите навсякъде. Това най-важното, за да се постигне доверие в цифровия продукт, необходимо преди инвестиране на значителни капитали в доставката на материали, производствените възможности и обема на производството. С богата библиотека от CAD, CAM, и CAE разширения PTC Creo Parametric има способността да се развива, така, както се трябва да се развиват вашият бизнес и разработка на продукти.

Какво ново в Creo Essentials 5.0:

 Creo 5.0 Mold Machining Extension:

 
 

 Creo 5.0 Flow Analysis:

Creo 5.0 Additive Manufacturing:

 

CAD

PTC Creo модули за конструиране

CAM

PTC Creo модули за производство

CAE

PTC Creo модули за инженерни анализи