PTC Creo Cabling and Piping Extension

PTC Creo Cabling and Piping Extension

Creo Schematics проектира в 2Д електро и тръбни мрежи.

После идва модула Creo Cabling & Piping, който стъпва върху тях и ги пресъздава в 3Д вид - интегрирайки ги в 3Д в механичната конструкция.

Накрая е модула Creo Harness Manufacturing, който създава чертежи и производствена документация на база на 3Д геометрията от предния модул Creo Cabling & Piping.