PTC software
software

Софтуерните решения на PTC са представени в два аспекта:

 • вертикални решения;
 • хоризонтални решения;

Основа на вертикалните софтуерни решения е 3D моделиера от висок клас Creo Essential (включващ Creo Parametric + Creo Flexible Modeling Extension) следван от специализирани софтуерни модули в направленията CAD/CAM/CAE. Модулите не са самостоятелни програми, а са приложения работещи върху основата - 3D моделиер от висок клас Creo Essential. Повече за Creo Essential тук.

Към хоризонталните софтуерни решения спадат онези продукти на PTC, които се явяват самостоятелни софтуерни продукти, като Creo Direct, Creo Layout, Creo Simulate, Mathcad, PLM on Cloud и др.

 

 

PTC Creo модули за конструиране

PTC Creo модули за производство

PTC Creo модули за инженерни анализи

PTC Creo пакетни предложения

PTC Creo пакетни предложения

Поддръжка

Какво представлява тя?

Техническата поддръжка осигурява така нужното спокойствие на работа за всеки един клиент и потребител, защото клиента знае, че ако възникне необходимост, той не е сам и може да разчита на солидна и навременна помощ.

Контракс сътрудничи в тази насока с 3CLAB лаборатория, която разполага с висококвалифициран технически екип от инженери. Всички потребители, които са в активна абонаментна поддръжка могат да разчитат на неговата професионална намеса при възникване на проблем и при необходимост от консултация по функционалността на закупените софтуерни продукти.

 

Техническата поддръжка на Creo бива двустранна, от страна на PTC (на английски език) и от  наша страна, като локален партньор.

 1. От PTC: ние създаваме за всеки клиент уникален администраторски акаунт в системата на ptc.com , чрез който се формират и акаунтите на всички останали потребители във фирмата, внедряваща PTC продукт. Акаунта дава многообразни възможности:
  • Да се повдигат директни въпроси към техническия отдел на PTC при възникнали неясноти, затруднения и прочие при работата с Creo. Възможност за ескалация на проблем. От PTC са длъжни да се свържат с Вас в рамките на два часа. За всеки вдигнат случай клиента получава съответен номер, чрез който може да следи разрешаването на случая през конзолата на акаунта. При всеки отговор получен в системата, потребителя получава и нарочен имейл за известяване. Може да се качват проблемни файлове (от PTC гарантират запазването на авторската тайна!), както и да се даде при неотложна необходимост дистанционен достъп до Вашия компютър, с цел директен опит за решава на възникналата ситуация. Начините за комуникация с PTC техническа поддръжка за през акаунта на потребителя, както и с директен телефон.

Техническата помощ е в рамките на 24 х 5 , т.е. 5 работни дни в седмицата по 24 часа.

 • През администраторския акаунт се извършва генерирането и прегенерирането на лиценз.
 • През всеки потребителски акаунт може да се свалят новите под версии (т. нар. Releases), както и всяка нова пълна версия на продукта.
 • Всеки потребителски акаунт дава достъп до неограничени информационни ресурси, т. нар. Knowledge Base, където може да бъде открита много техническа информация свързана с администрирането, инсталирането и работата с PTC продуктите. Търсенето става по ключови думи и/или изрази,  с  опции за филтриране на отговорите.
 • Достъп до база от данни със стандартизирани CAD 3D модели (милиони!), както в *.prt вид (Creo), така и в неутрални CAD файлови формати, в метрична и имперска система.
 • Достъп до база от данни с генерализирани постпроцесори за цифрово програмиране.
 • С паролата от акаунта се дава достъп до много видео ръководства.

 

 1. От Контракс: като локален партньор на PTC ние осигуряваме техническа поддръжка 24 х 5 т.е. 5 работни дни в седмицата по 24 часа на български език. Разполагаме със сериозна техническа експертиза в сферата на Creo и се отзоваваме на момента с ясната цел да бъдем максимално в услуга и полза на клиента. Възможностите за комуникация с нас са телефони, електронна поща, скайп, система за дистанционен достъп и посещение на място от страна на наш технически експерт.

 

 

 

 

 

е-магазин за Creo & Mathcad
software

Натиснете еМагазин за CREO & MATHCAD за да отидете в електронния магазин.

Обучения

Като местен представител на PTC за територията на Република България Контракс АД е оторизиран да провежда на български език сертификационни курсове за Creo в направленията CAD/CAM/CAE.

Създаденият съвместно с Машинно Технологичен Факултет при Технически Университет – София PTC учебен център разполага със сертифицирани по официалната PTC програма TSP – Training Service Provider лектори.

Нашите лектори са машинни инженери със стабилен опит в сферата на PTC CREO и богат практически инженерен опит, натрупан през годините в резултат на оказваната техническа поддръжка и решаването на редица инженерни задачи за целите и нуждите на индустрията.

PTC учебен център се помещава в сградата на Машинно Технологичен Факултет при Технически Университет – София. Той притежава удобна зала, оборудвана с компютърна и презентационна техника. Използва се за обучение на индустриалните и академични клиенти на фирмата. В него се водят и обучения на PTC Creo, залегнал като задължителна учебна дисциплина за студенти от ниво Магистратура към факултета.

 

 

Свали Creo 7.0
Учебно

Изтеглете от тук.

Професионално

Изтеглете от тук.

Някои от компаниите, с които работим