Creo модули
software

Основа на вертикалните софтуерни решения е 3D моделиера от висок клас Creo Design Essential (включващ Creo Parametric + Creo Flexible Modeling Extension) следван от специализирани софтуерни модули в направленията CAD/CAM/CAE. Модулите не са самостоятелни програми, а са приложения работещи върху основата - 3D моделиер от висок клас Creo Essential. Повече за Creo Essential тук.

PTC Creo модули за конструиране

PTC Creo модули за производство

PTC Creo модули за инженерни анализи

PTC Creo пакетни предложения

Creo 10.0, 9.0, 8.0 & Creo 7.0 сертифициран хардуер за работа с продукта.

Creo 10.0, 9.0, 8.0 & Creo 7.0 сертифициран хардуер за работа с продукта.

Creo 10.0, 9.0, 8.0 & Creo 7.0 сертифициран хардуер за работа с продукта.

Creo 10.0, 9.0, 8.0 & Creo 7.0 сертифициран хардуер за работа с продукта.

Запази час за онлайн среща.

Запази час за онлайн среща.

PTC Creo 10.0 промоционална кампания KNOCKOUT 30 Имате 3D CAD софтуер? Тогава можете да добавите CAD/CAM системата от висок клас Creo 10.0 Design Essentials на PTC, при това на -30% по-ниска цена!

Кампания Refresh за PTC Creo 10.0 за Creo постоянни лицензи, които са без активна техническа поддръжка.

Кампания Refresh за PTC Creo 10.0 за Creo постоянни лицензи, които са без активна техническа поддръжка.

Кампания "3, 4 ,5" за PTC Creo 10.0 купете пет лиценза, получете -35 % намаление от цената!

Кампания "3, 4 ,5" за PTC Creo 10.0 купете пет лиценза, получете -35 % намаление от цената!

Поддръжка и обучения

 1. Техническа поддръжка

Какво представлява тя?

Техническата поддръжка осигурява така нужното спокойствие на работа за всеки един клиент и потребител, защото клиента знае, че ако възникне необходимост, той не е сам и може да разчита на солидна и навременна помощ.

Контракс сътрудничи в тази насока с 3CLAB лаборатория, която разполага с висококвалифициран технически екип от инженери. Всички потребители, които са в активна абонаментна поддръжка могат да разчитат на неговата професионална намеса при възникване на проблем и при необходимост от консултация по функционалността на закупените софтуерни продукти.

Техническата поддръжка на Creo бива двустранна, от страна на PTC (на английски език) и от  наша страна, като локален партньор.

 1. От PTC: ние създаваме за всеки клиент уникален администраторски акаунт в системата на ptc.com , чрез който се формират и акаунтите на всички останали потребители във фирмата, внедряваща PTC продукт. Акаунта дава многообразни възможности:
  • Да се повдигат директни въпроси към техническия отдел на PTC при възникнали неясноти, затруднения и прочие при работата с Creo. Възможност за ескалация на проблем по петобална система. От PTC са длъжни да се свържат с Вас в рамките на два часа. За всеки вдигнат случай клиента получава съответен номер, чрез който може да следи разрешаването на случая през конзолата на акаунта. При всеки отговор получен в системата, потребителя получава и нарочен имейл за известяване. Може да се качват проблемни файлове (от PTC гарантират запазването на авторската тайна!), както и да се даде при неотложна необходимост дистанционен достъп до Вашия компютър, с цел директен опит за решава на възникналата ситуация. Начините за комуникация с PTC техническа поддръжка за през акаунта на потребителя, както и с директен телефон.

Техническата помощ е в рамките на 24 х 5 , т.е. 5 работни дни в седмицата по 24 часа.

 • През администраторския акаунт се извършва генерирането и прегенерирането на лиценз.
 • През всеки потребителски акаунт може да се свалят новите под версии (т. нар. Releases), както и всяка нова пълна версия на продукта.
 • Всеки потребителски акаунт дава достъп до неограничени информационни ресурси, т. нар. Knowledge Base, където може да бъде открита много техническа информация свързана с администрирането, инсталирането и работата с PTC продуктите. Търсенето става по ключови думи и/или изрази,  с  опции за филтриране на отговорите.
 • Достъп до база от данни със стандартизирани CAD 3D модели (милиони!), както в *.prt вид (Creo), така и в неутрални CAD файлови формати, в метрична и имперска система.
 • Достъп до база от данни с генерализирани постпроцесори за цифрово програмиране.
 • С паролата от акаунта се дава достъп до много видео ръководства.
 • От Контракс: като локален партньор на PTC ние осигуряваме техническа поддръжка 24 х 5 т.е. 5 работни дни в седмицата по 24 часа на български език. Разполагаме със сериозна техническа експертиза в сферата на Creo и се отзоваваме на момента с ясната цел да бъдем максимално в услуга и полза на клиента. Възможностите за комуникация с нас са телефони, електронна поща, скайп, система за дистанционен достъп и посещение на място от страна на наш технически експерт.
 • - Достъп за безплатно зареждане на над 50 налични, базови пост процесора за всички

  стандартни машини и CNC контролери – MAZAK, DMG/MORI, OKUMA, MICRON, NEIDENHEIN, HAAS, HERMLE, FANUC, други, които идват заедно с инсталацията. Отделно предлагаме като услуга създаването на специализирани постпроцесори.

  - Достъп до безплатно зареждане на библиотеки със стандартизирани детайли и елементи в 3Д вид в библиотеки предоставяни в неутрални 3Д CAD файлови формати или директно във формат на Creo,  достигани през вграденият в моделиера интернет браузер, повече от 35 милиона.

  - Заявка за консултации 24 часа в денонощието. Техническа поддръжка от нас в рамките на всеки работен ден.

  - Уникален клиентски акаунт в системата на PTC.com с достъп до зоната за сваляне на продукта, knowledge base, helps, tutorials, техническа поддръжка 24 х 5 с ескалация на проблем по петобална скала.

  - Срещу всеки заключен (стационарен лиценз) на Creo Design Essentials всеки клиент получава аналогичен лиценз за официална домашна инсталация. Срещу всеки плаващ (мрежови) лиценз на Creo Design Essentials всеки клиент получава два аналогични лиценза за официална домашна инсталация.

  - Всеки закупен лиценз на Creo Design Essentials идва с включен безплатен лиценз на модула за самообучения Creo eLearning отварящ се през вградения в продукта бразуер.

  - Отстраняване на докладвани грешки и несъответствия, отговор на въпроси, диагностика на проблеми, инсталация или пре-инсталация на продукти/лицензии върху нова машина или операционна система при потребителя.

  - Безплатно инсталиране и настройване на продукта.

  - Възстановяване на лицензни файлове и спешно генериране на временни лицензии при възникване на необходимост.

  - Отдалечен достъп за своевременно решаване на проблеми и задачи при работа с продуктите.

  - Безплатен достъп на потребителя до WEB портала на PTC Creo Community:

  https://community.ptc.com/

 2. Обучения от нас като местен PTC партньор

Обученията се провеждат както в присъствена форма, така и онлайн (MS Teams/ Google Meet).

Водят се начални обучения, опреснителни, за нова версия на продукта, индивидуални и групови курсове, кактo и специализирани обучения по заявка на клиента.

Началният курс за 3D моделиера Creo Design Extensions е пет дни.

Напредналото обучение за 3D моделиера Creo Design Extensions е три дни.

Всички обучения са по 6 учебни часа на ден.

Предлагаме обучения и за всички PTC Creo допълнителни модули разпределени в направленията CAD/CAM/CAE. А кои са тези модули, можете да видите от тук: www.ptc.kontrax.bg

Като местен представител на PTC за територията на Република България Контракс АД е оторизиран да провежда на български език сертификационни курсове за Creo в направленията CAD/CAM/CAE.

Създаденият съвместно с Машинно Технологичен Факултет при Технически Университет – София PTC учебен център разполага със сертифицирани по официалната PTC програма ATP – Authorized Training Partner лектори.

Нашите лектори са машинни инженери със стабилен опит в сферата на PTC CREO и богат практически инженерен опит, натрупан през годините в резултат на оказваната техническа поддръжка и решаването на редица инженерни задачи за целите и нуждите на индустрията.

PTC учебен център се помещава в сградата на Машинно Технологичен Факултет при Технически Университет – София. Той притежава удобна зала, оборудвана с компютърна и презентационна техника. Използва се за обучение на индустриалните и академични клиенти на фирмата. В него се водят и обучения на PTC Creo, залегнал като задължителна учебна дисциплина за студенти от ниво Магистратура към факултета.

Водят се начални обучения, опреснителни, за нова версия на продукта, индивидуални и групови курсове, какт и специализирани обучения по заявка на клиента. 

3. Онлайн обучения на английски език от PTC с лектор през платформата Creo Learn

В помощ на фирмите и техните служители започна активност от страна на PTC за отдалечено (онлайн) професионално инженерно Creo обучение в платформата Creo Learn. Представлява акаунт в www.ptc.com в частта за онлайн курсове и е платен абонамент за една година за един потребител. Провежда се обучение на английски език, онлайн на живо с лектор, който е човек от PTC, при това в избрано и удобно от потребителя време. Всеки курс е с продължителност от три часа. Системата осигурява Creo on the Cloud за целите и нуждите на курса и упражненията, както и предоставя готови 3Д модели за нуждите на курса, т.е. не е необходимо потребителя да разполага с инсталация на Creo, а я получва облачно базирана, като я достъпва през учебният портал. Курсиста получава накрая и pdf с подробно учебно ръководство за преминатия курс, отново на английски език. Абонамента важи за една година, в която потребителя може да се възползва от всички налични предложения за обучения, но за всеки един курс – само по веднъж в рамките на годината.

Какви обучения са налични в рамките на тази сега започнала нова програма може да се види от тук:

FUNDAMENTALS
Creo: Basics of Creo Capabilities and Design Process 
Creo: Basics of Creo Interface and Modeling Concepts 
Creo: Fundamentals Overview 
Creo: Fundamentals of Modeling 1 
Creo: Fundamentals of Modeling 2 
Creo: Fundamentals of Assembly 
Creo: Fundamentals of 2D Drawing 
Creo: Fundamentals of Analysis 


CERTIFICATION
Creo Parametric Fundamentals Certification 
Creo Parametric Professional Certification 


MODELING
Creo: Basics of Modeling 
Creo: Modeling Productivity Tools 
Creo: Sketching Productivity Tools 
Creo: Advanced Modeling 1 
Creo: Advanced Modeling 2 


SURFACING
Creo: Basics of Surface Modeling 
Creo: Creating Surface Features 1 
Creo: Creating Surface Features 2 
Creo: Stitching, Editing, and Solidifying Surfaces

SHEETMETAL
Creo: Creating Sheetmetal Models 1 
Creo: Creating Sheetmetal Models 2

ASSEMBLY
Creo: Basics of Assembly 
Creo: Basics of Large Assembly Concepts 
Creo: Assembly Productivity Tools 
Creo: Managing Large Assemblies 
Creo: Assembling with Non-Kinematic Constraints 
Creo: Assembling with Kinematic Connections 
Creo: Evaluating Kinematic Connections 
Creo: Managing Assembly Styles and States 
Creo: Using Assembly Skeletons for Top-Down Design 


CABLING
Creo: Creating Harnesses and Routing Cables 1 
Creo: Creating Harnesses and Routing Cables 2 


DOCUMENTATION
Creo: Basics of 2D Drawing 
Creo: Populating 2D Drawings with Annotations 
Creo: Creating and Modifying 2D Drawing Views 
Creo: Adding 2D Drawing Information Using Tables 
Creo: Managing the 2D Drawing Environment

ANALYSIS
Creo: Basics of Analysis 
Creo: Basics of Simulation Concepts 
Creo: Structural Analysis with Creo Simulate 
Creo: Analyzing Surface Features 


UPDATES
Creo: Interface, Modeling, and Workflow Updates 
Creo: Assembly, Detail, Analysis, and New Module Updates

Имайте в предвид, че от PTC обещават постоянно да допълват и разширяват гамата от тези така предложени към момента обучения.

Цената за един потребител за една година е 1200$ (хиляда и двеста щатски долара) без ДДС платими в лева по фиксинга на БНБ за съответният ден.

Това обучение може да се добави и към закупуване на нов лиценз на Creo.

 

 

 

 

 

YOUTUBE channel for PTC CREO Bulgaria
software

Натиснете youtube PTC Creo channel за да отидете в секцията с филми от работата с продукта.

Инженерни услуги

Инженерни услуги за 3D моделиране, конструиране и индустриален дизайн, анализи по метода на крайните елементи (статика, кинематика, динамика, флуидика, електроника, антени) др. Решаването на оптимизационни задачи по отношение на геометрията на дадена конструкция, топологична оптимизация, решаване на широк кръг от статични, динамични и флуидни процеси за анализ на натоварванията и надеждността на всяко проектно решение с линейни и нелинейни характеристики на материалите и др.

Computational Structural Mechanics

- Steady State Mechanics

- Fatigue

- Implicit Dynamics: Modal, Harmonic, Transient

- Explicit Dynamics: Drop, Shock, Impact, Crash Test

- Random Vibration, Response Spectrum, Earthquake

- Fracture Mechanics

- Contact and Material Nonlinearities

Multi Body Dynamics

Thermal Analyses

Computational Fluid Dynamics

Multiphysics

Electromagnetics

Reliability, FMECA, Lifecycle

Свали Creo 10.0
Учебно

Изтеглете от тук.

Професионално

Изтеглете от тук.

Някои от компаниите, с които работим